Framtidens lärande

Vi är tre personer på CFL som har haft uppdraget att titta på hur lärande kan se ut i framtiden. I den rapporten vill vi peka på ett antal trender som vi tror är viktiga för framtidens utbildare att förhålla sig till. Våra källor är intervjuer med några av Sveriges mest progressiva tyckare samt publikationer med visionärt innehåll.

Datoranvändningen med Internet som huvudförmedlare av innehåll är en enormt viktig rörelse i vår tid. Det handlar inte bara om ett nytt verktyg som läggs till floran av andra verktyg och hjälpmedel. Det är samhället som förändras. Så till den grad att vi snart inte kommer att skilja på den digitala och den fysiska världen. Datorn, hur den nu än kommer att se ut, blir en av de viktigaste portarna in i vårt framtida samhälle.

Utvecklingen går fort, men samtidigt smyger den på oss. För bara några år sedan var det otänkbart för många att handla eller göra bankärenden på Internet. Rörelsen som använder Internet på ett socialt sätt utvecklar helt nya umgängesmönster. Förändringen sker minst lika mycket i våra huvuden som i kretskorten. Det är därför som lärare och skolvärld bör förhålla sig till dessa resurser. Om de studerande ska utbildas till aktiva samhällsmedborgare och förberedas för arbetslivet måste det i utbildningsvärlden finnas kunskap och beredskap för samhällets förändring.